Tag Archives: muzika

BT_Forgetting My Style

Ranojutarnji pohlepni radio jede vlade jednu po jednu jezike polja makova jedno po jedno Preko najavljene talasne dužine tišina raste za svaki stil za stil koji sam izgrađivao spoljašnja tišina poput prostora između insekata u roju električnog zaborava namjenjenog nama [L.C.] … Continue reading

Posted in Muzika | Tagged , | Comments Off on BT_Forgetting My Style