Tag Archives: poezija

Testing Oblivions

dok odlaziš vidim te – u srcu cvijet mene I haljina se lagano na vjetru podiže

Posted in Muzika, Poezija | Tagged , | 1 Comment